ORGANIZATOR
Matej Zlatič s.p., Vanganel 32d, 6000 Koper. matična št.: 8183554000, davčna št.: 70462810. Veljavni elektronski naslov podjetja: info@matejzlatič.com, T: 040 187 789
Splošna pravila in pogoji se nanašajo na nagradne igre, ki potekajo in se delijo po naših družbenih omrežjih FACEBOOK: https://www.facebook.com/matejmirijam/, Instagram, Pinterest, Youtube, Linkedin in na naši spletni strani matejzlatic.com
 Posamezna nagradna igra traja v obdobju, kot je navedeno v sami objavi konkretne nagradne igre.
NAGRADE
Nagrada je izdelek, ki je vključen v objavo na družbenem omrežju ali spletni strani.
Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive.
NAČIN SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki  se odzovejo na poziv za sodelovanje, kot je navedeno v sami objavi konkretne nagradne igre.
Možni načini sodelovanja v nagradni igri:
  • odgovor v komentarju
  • všečkanje objave
  • vpis z mail naslovom
  • vpis v novičke na spletni strani
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema ­­­Splošna pravila in pogoje nagradnih iger Matej Zlatič s.p. na družbenih omrežjih, spletni strani in da se z njimi strinja.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične polnoletne osebe s polno poslovno sposobnostjo in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD
Nagrajenci so po rezultatu nagradne igre obveščeni na e-mail naslov ali preko socialnega omrežja, takoj pod objavo, kjer je nagradna igra objavljena ali preko sporočila od messengerja. Nagrajenec je dolžan v roku deset dni po prejetem obvestilu o dobitku odzvati za prejem nagrade, v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se nagrajencu podeli nagrada.
Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR.
Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.
ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Več o tem si lahko preberete na strani varstvo podatkov, za varstvo osebnih podatkov in morebitne spremembe nas kontaktirajte na: info@matejzlatic.com.
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči. Organizator ni odgovoren za nedelovanje socialnih omrežij kot so Facebook, Instagram, Youtube, ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
PRITOŽBE IN REŠEVANJE
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja v roku 15 dni od objave nagrajenca. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri.
ZADNJE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na družbenem omrežju ali spletne strani, kjer je nagradna igra objavljena.
Morebitna vprašanja v zvezi z nagradnimi igrami, lahko pošljete na elektronski naslov info@matejzlatic.com ali pokličete na tel. št. 040 187 789